CV

Cv


Jesper Topp er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium (det nuværende Syddansk Musikonservatorium og Skuespillerskole) under organisterne Lasse Ewerlōff og Peter Møller, og tog i 1992 kirkemusikalsk diplomeksamen fra samme sted. Herfra forsatte han i 1994 på Det Kongelige danske Musikkonservatorium´s solistklasse, hvorfra han havde debut i 1997 som elev af Docent Hans Ole Thers. 

 

Endvidere har Jesper Topp en række kurser og studieophold bag sig: i kunstspil hos Professor Hans Fagius samt i kirkespil og improvisation hos Professor Bine Bryndorf, studieophold i London og Paris hos henholdsvis Ian Simcock, Nicholas Danby, samt Susan Landale. 

 

Jesper Topp kendes også som komponist af orgelmusik, korværker og kammermusik, som udøvende koncertmusiker samt optrådt på forskellige CD-udgivelser i årenes løb.

 

Desuden har Jesper Topp også haft et pædagogisk virke som lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole samt som gæsteinstruktør i orgelspil hos Dansk Kirkemusikerforening. 

 

Sluttelig har Jesper Topp en række ansættelser bag sig - først som organist ved St. Darum Kirke 1988-89; dernæst Den Danske Kirke i London, 1989-90; samt Otterup Kirke på Fyn i årene 1993-97. Siden 1997 har Jesper Topp har haft sit virke som organist ved Jerne Kirke i Esbjerg.