Hjem

Musik omkring orglet med organist og komponist Jesper Topp

Velkommen til min hjemmeside.




Her er mulighed for at gå på opdagelse i orgelmusikkens verden. Siden 1983 hvor jeg begyndte at spille har orglet og dets muligheder været en evig inspirationskilde. På de følgende sider kan du vælge mellem forskellige koncerttilbud i form af kammerkoncerter, solokoncerter, lytte til musikoptagelser, læse om udgivelser i årenes løb eller kigge i de righoldige samling af noder jeg har skrevet og udgivet i årenes løb.



     Ny forspilssamling









     Improvisation 2024 


I 2022 havde vi i Jerne Kirke en impropvisations-koncert. med Carl Th. Dreyers stumfilm Jeanne d'Arc og undertegnede ved orglet. Og det program har jeg sidenhen optrådt med forskellige steder i Danmark. Skulle et sådant arrangement have interresse i jeres kirke kan jeg kontaktes for nærmere information. 





Efter flere års arbejde med den nye forspilssamling er det en glæde endelig at kunne præsentere den her på hjemmesiden. Samlingen indeholder 64 forskellige typer forspil - der i enkelte tilfælde også kan bruges som præ- eller postludium.  Der er muligt at bestille  på noder.dk:

https://www.noder.dk/topp-jesper-udvalgte-salmeforspil-til-den-danske-koralbog.html


Eller via en mail:

jespertopp@live. dk


Prisen er 300 kr. plus forsendelsesomkostninger

Kompositioner iøvrigt


Desuden har jeg to andre nodeudgivelser - et med præludier som fås på noder.dk samt en med motetter som kan fås her på hjemmesiden.  Desuden forefindes stadig en del gratis kompositioner

her på siden.






    CV og kontakt

Jesper Topp er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium (det nuværende Syddansk Musikonservatorium og Skuespillerskole) under organisterne Lasse Ewerlōff og Peter Møller, og tog i 1992 kirkemusikalsk diplomeksamen fra samme sted. Herfra forsatte han i 1994 på Det Kongelige danske Musikkonservatorium´s solistklasse, hvorfra han havde debut i 1997 som elev af Docent Hans Ole Thers.


Endvidere har Jesper Topp en række kurser og studieophold bag sig: i kunstspil hos Professor Hans Fagius samt i kirkespil og improvisation hos Professor Bine Bryndorf, studieophold i London og Paris hos henholdsvis Ian Simcock, Nicholas Danby, samt Susan Landale.


Jesper Topp kendes også som komponist af orgelmusik, korværker og kammermusik, som udøvende koncertmusiker samt optrådt på forskellige CD-udgivelser i årenes løb.


Desuden har Jesper Topp også haft et pædagogisk virke som lærer ved Løgumkloster Kirkemusikskole samt som gæsteinstruktør i orgelspil hos Dansk Kirkemusikerforening.


Sluttelig har Jesper Topp en række ansættelser bag sig - først som organist ved St. Darum Kirke 1988-89; dernæst Den Danske Kirke i London, 1989-90; samt Otterup Kirke på Fyn i årene 1993-97. Siden 1997 har Jesper Topp har haft sit virke som organist vedJerne Kirkei Esbjerg.



Jesper Topp

Østerkrog 15

6731 Tjæreborg

mobil: 42924181 

E-mail: jespertopp@live.dk